Skontaktuj się z nami!

Ostrołęka 07-410
ul. Kolejowa 103

   kom. 532 530 530

PRACE DROGOWE
budowa oraz remonty dróg, ulic, placów i parking

PRACE DROGOWE
budowa oraz remonty dróg, ulic, placów i parking

Roboty ziemne i Melioracyjne

Wykonujemy wszelkiego rodzaju roboty ziemne na potrzeby budownictwa:

 • rekultywacja terenu
 • niwelacja terenu
 • wymiana gruntów
 • skarpowanie, hałdowanie
 • karczowanie
 • podbudowy pod parkingi, drogi i inne
 • makroniwelacja i profilowanie terenu
 • wykopy pod prace budowlane
 • nasypy, wszelkie zasypki oraz podniesienia terenu
 • prace załadunkowe i rozładunkowe oraz transport materiałów sypkich
 • odśnieżanie dróg i placów

Przy wykonywanych przez nas pracach ziemnych zapewniamy kompleksową obsługę transportową.

Jesteśmy w stanie wykonać praktycznie każdy rodzaj robót ziemnych, posiadamy odpowiednią technologię i sprzęt oraz dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą pracowniczą potrafiącą sprostać każdemu zadaniu.

 

 

Roboty ziemne Roboty wodno-kanalizacyjne Budowa dróg i parkingów
 • wykopy
 • niwelacje terenu
 • kompleksowe drenaże opaskowe
 • kompleksowe drenaże działki, ogrodów
 • kształtowanie terenu
 • prace ziemne
 • wykopy pod studnie
 • wykopy pod kable
 • wykopy pod instalacje elektryczne
 • systemy odwodnień
 • sieci wodociągowe
 • sieci kanalizacyjne
 • montaż przydomowych oczyszczalni ścieków
 • niwelacje
 • instalacje ciepłej i zimnej wody
 • instalacje wodno-kanalizacyjne
 • instalacje sanitarne i gazowe
 • wykonanie dróg dojazdowych z kruszywa
 • wykonanie dróg placów, parkingów z kostki brukowej betonowej
KRUSZYWA
TRANSPORT MATERIAŁÓW SYPKICH
WYNAJEM

 

Copyright © Multi-kom