Skontaktuj się z nami!

Ostrołęka 07-410
ul. Kolejowa 103

   kom. 532 530 530

PRACE DROGOWE
budowa oraz remonty dróg, ulic, placów i parking

PRACE DROGOWE
budowa oraz remonty dróg, ulic, placów i parking

Budowa Przasnysz

«powrót

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej i ul. Rudej w Przasnyszu. Trasa sieci przebiegać będzie w drogach o nawierzchni asfaltowej, gruntowej, żwirowej. Sieć kanalizacji sanitarnej wykonana w systemie grawitacyjno - tłocznym, z rur PCV, gładkich, ścianka lita jednorodna, typ ciężki. Na trasie sieci zlokalizowane są studnie rewizyjne systemowe z tworzyw sztucznych o średnicach 1000 i 600 mm oraz dwie pompownie ścieków. Zadanie obejmuje swym zakresem również wykonanie odcinków sieci do granic poszczególnych nieruchomości.

Roboty ziemne Roboty wodno-kanalizacyjne Budowa dróg i parkingów
 • wykopy
 • niwelacje terenu
 • kompleksowe drenaże opaskowe
 • kompleksowe drenaże działki, ogrodów
 • kształtowanie terenu
 • prace ziemne
 • wykopy pod studnie
 • wykopy pod kable
 • wykopy pod instalacje elektryczne
 • systemy odwodnień
 • sieci wodociągowe
 • sieci kanalizacyjne
 • montaż przydomowych oczyszczalni ścieków
 • niwelacje
 • instalacje ciepłej i zimnej wody
 • instalacje wodno-kanalizacyjne
 • instalacje sanitarne i gazowe
 • wykonanie dróg dojazdowych z kruszywa
 • wykonanie dróg placów, parkingów z kostki brukowej betonowej
KRUSZYWA
TRANSPORT MATERIAŁÓW SYPKICH
WYNAJEM

 

Copyright © Multi-kom